میوه آرایی

همواره در مراسم عروسی یکی از شیوه های پذیرایی، استفاده از میوه و شیرینی یوده است. هر اندازه که عروسی شامل میان وعده و سایر وسایل پذیرایی باشد، حذف میوه و شیرینی امکان پذیر نیست. یکی از رسومی که در عروس ها برای پذیرایی از مهمانها انجام میگیرد، میوه آرایی است. میوه آرایی در تشریفات مجالس عروسی شامل انواع میوه ها هست که بنا به فصل و بودجه عروسی ، عروس و داماد چند میوه را از آن انتخاب میکنند. میوه آرایی عروسی همچنین میتواند شامل نحوه سرو و آراستن میوه باشد. میوه آرایی عروسی توسط تشریفات مجالس ارائه میشود و عروس داماد میتوانند از بین گزینه ها مناسب ترین نمونه میوه آرایی عروسی را انتخاب کنند.

جشنواره ویژه تشریفات مجالس آنیا با تخفیف ویژه به تعداد محدود

منوی شماره 1

مشاهده منو +
هزینه به ازای هر نفر : 100000 تومان
هزینه در جشنواره : 80000 تومان

منوی شماره 2

مشاهده منو +
هزینه به ازای هر نفر : 170000 تومان
هزینه در جشنواره : 136000 تومان

منوی شماره 3

مشاهده منو +
هزینه به ازای هر نفر : 240000 تومان
هزینه در جشنواره : 192000 تومان

منوی شماره 4

مشاهده منو +
هزینه به ازای هر نفر : 300000 تومان
هزینه در جشنواره : 240000 تومان