منوی عروسی شماره 1

 • غذاهای برنجی : باقالی پلو با گوشت بره-زرشک پلو با مرغ – شیرین پلو با مرغ-مرصع پلو با مرغ-آلبالو پلو با کوفته ریزه –
 • کباب ها : جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان 70%
 • خوراک ها : خوراک سبزیجات گرم-خوراک بیف
 • خورشت ها : خورشت فسنجان با کوفته ریزه یا مرغ
 • سالاد ها : سالاد فصل-اندونزی-زیتون-سالاد شیرازی- ماست و خیار و سالاد مخصوص تشریفات آنیا
 • سرویسها : هر 18 نفر یک مهماندار-ظروف کامل – صندلی شیواری
 • آب میوه : پنج مدل آبمیوه طبیعی فصل
 • میوه : پنج مدل فصل
 • شیرینی : به ازاری هر نفر 120گرم تارت میوه ایی
 • کیک : 3 طبقه 10 کیلوگرم
 • دسر : پنج مدل قالبی انتخابی
 • ورودی : باکسهای تزئینی به همراه دکور ها و فرش قرمز
 • نورپردازی : زیرمیزمهمان ها –جایگاه عروس وداماد و محوطه
 • شمع آرایی : ورودی-بار شمع و میز مهمان ها
 • گل آرایی : ورودی – میز مهمان ها- جایگاه عروس و داماد