22225506 (021)

2331346 (0912)

منوی میوه آرایی عروسی

همواره در مراسم عروسی یکی از شیوه های پذیرایی، استفاده از میوه و شیرینی یوده است. هر اندازه که عروسی شامل میان وعده و سایر وسایل پذیرایی باشد، حذف میوه و شیرینی امکان پذیر نیست. یکی از رسومی که در عروس ها برای پذیرایی از مهمانها انجام میگیرد، میوه آرایی است. منوی میوه آرایی عروسی شامل انواع میوه ها هست که بنا به فصل و بودجه عروسی ، عروس و داماد چند میوه را از آن انتخاب میکنند. منوی میوه آرایی عروسی همچنین میتواند شامل نحوه سرو و آراستن میوه باشد. منوی میوه آرایی عروسی شیک منویی است که میوه هایی با رنگ ها و شکل هیی داشته باشد که بتواند به زیبایی در کنار هم به چشم بیایند.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان