22225506 (021)

2331346 (0912)

منوی گل آرایی عروسی

در کل به ترکیب و چیدمان گل ها و برگ های زیبا در کنار هم گل آرایی گفته می شود. منوی گل آرایی عروسی شامل سبک های متفاوتی است. منوی گل آرایی عروسی شامل گل آرایی عروسی مدرن است که بر اساس نظر و تفکر فردی که گل آرایی می کند و هیچ گونه قاعده و قانونی ندارد. همچنین منوی گل آرایی عروسی شامل گل آرایی عروسی اروپایی که با استفاده از سلیقه و اشکال هندسی گل ها را که بافت و ظاهری متناسبی با یک دیگر دارند را در کنار هم قرار می دهند و گل آرایی عروسی ژاپنی که این سبک دارای سه اصل در چیدمان گل ها در کنار یک دیگر است، نیز میشود. تنوع منوی گل آرایی عروسی بسته به تشریفات، گل فروشی و فصل متفاوت است.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان