22225506 (021)

2331346 (0912)

منوی تشریفات گل آرایی

در کل به ترکیب و چیدمان گل ها و برگ های زیبا در کنار هم گل آرایی گفته می شود. منوی تشریفات گل آرایی شامل سبک های متفاوتی است. منوی تشریفات گل آرایی شامل گل آرایی عروسی مدرن است که بر اساس نظر و تفکر فردی که گل آرایی می کند و هیچ گونه قاعده و قانونی ندارد. همچنین منوی تشریفات گل آرایی شامل گل آرایی عروسی اروپایی که با استفاده از سلیقه و اشکال هندسی گل ها را که بافت و ظاهری متناسبی با یک دیگر دارند را در کنار هم قرار می دهند و گل آرایی عروسی ژاپنی که این سبک دارای سه اصل در چیدمان گل ها در کنار یک دیگر است، نیز میشود. هزینه منوی تشریفات گل آرایی بسته نوع گل آرایی انجام شده متغیر است.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان