22225506 (021)

2331346 (0912)

خدمات گل آرایی عروسی

در کل به ترکیب و چیدمان گل ها و برگ های زیبا در کنار هم گل آرایی گفته می شود. خدمات گل آرایی عروسی سبک های متفاوتی وجود دارد. خدمات گل آرایی عروسی مدرن که بر اساس نظر و تفکر فردی که گل آرایی می کند و هیچ گونه قاعده و قانونی ندارد. خدمات گل آرایی عروسی اروپایی که با استفاده از سلیقه و اشکال هندسی گل ها را که بافت و ظاهری متناسبی با یک دیگر دارند را در کنار هم قرار می دهند و خدمات گل آرایی عروسی ژاپنی که این سبک دارای سه اصل در چیدمان گل ها در کنار یک دیگر است. کوچک کردن، بهره گیری از چشم انداز و نمادگرایی این سه اصل است.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان