22225506 (021)

2331346 (0912)

منوی قهوه خانه سنتی تشریفات

قهوه خانه سنتی از دیرباز جزو سنت ایرانیان بوده است. اخیرا استفاده از قهوه خانه سنتی تشریفات در مراسم ها بسیار رایج شده است. در آیتم های منوی قهوه خانه سنتی تشریفات ، مجموعه ای از غذاهای سنتی و دیزاین سنتی و پرسنل با پوشش مخصوص و آشنایی کامل با آداب و رسوم پذیرایی فراهم است.
همچنین منوی قهوه خانه سنتی تشریفات میتواند بسیار وسیع و شامل انواع خوراکی ها و تنقلات سنتی و غذاها باشد یا محدود به تعداد کمی از تنقلات و یک یا دو نوع غذای سنتی باشد. این موردی است که قیمت منوی قهوه خانه سنتی تشریفات را تحت تاثیر قرار میدهد ولی کیفیت منوی قهوه خانه سنتی تشریفات ثابت است.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان