22225506 (021)

2331346 (0912)

نمونه قهوه خانه سنتی عروسی

قهوه خانه سنتی از دیرباز جزو سنت ایرانیان بوده است. اخیرا استفاده از نمونه قهوه خانه سنتی عروسی در مراسم ها بسیار رایج شده است. در نمونه قهوه خانه سنتی عروسی ، مجموعه ای از غذاهای سنتی و دیزاین سنتی و پرسنل با پوشش مخصوص و آشنایی کامل با آداب و رسوم پذیرایی فراهم است.
همچنین نمونه قهوه خانه سنتی عروسی میتواند منوی بسیار وسیعی که شامل انواع خوراکی ها و تنقلات سنتی و غذاها باشد یا محدود به تعداد کمی از تنقلات و یک یا دو نوع غذای سنتی باشد را داشته باشد. در واقع نمونه قهوه خانه سنتی عروسی مجلل شامل تمامی خوراکی ها و غذاهای سنتی است ولی نمونه قهوه خانه سنتی عروسی ساده شامل برخی از آنها مطابق سلیقه عروس و داماد است.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان