22225506 (021)

2331346 (0912)

قیمت بازارچه سنتی عروسی

یکی از مواردی که امروزه در عروسی ها رایج شده است، بازارچه سنتی عروسی است. بازارچه سنتی عروسی ، شامل سرو چای و تنقلات و غذاهای سنتی است و قیمت بازارچه سنتی عروسی بنا به تعداد مهمانان و گوناگونی خدمات آن متفاوت است. خدمات بازارچه سنتی عروسی در کنار اجرای موسیقی سنتی، فضای دلنشین و گرمی را برای مهمانانی که فضای سنتی را به مدرن ترجیح میدهند، فراهم میکند. ایجاد طراحی قدیمی و سنتی در کنار پرسنلی با پوشش و رفتاری مطابق با آداب و رسوم گذشته به ایجاد فضای بازارچه سنتی عروسی کمک میکند.
مواردی که در بازارچه سنتی عروسی موجود است شامل سرو آش رشته ، سرو آش دوغ ، سرو آش شعله قلم کار ، نان سنتی ، کلوچه سنتی ، کباب گل کباب ،کباب بال و فالوده بستنی و دوغ بستنی ، بازارچه سنتی ، لواشک محلی ، آلوچه ترش و شیرین ،برگ قیسی ، آب انار ، آب زرشک ، سرولبو و موارد دیگر است که بنا به فصل و خواسته عروس و داماد تهیه میشود و روی قیمت بازارچه سنتی عروسی تاثیر گذار است. قیمت ارزان بازارچه سنتی با حذف برخی از آیتم ها نظیر غذاهای سنتی قابل دستیابی است.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان