22225506 (021)

2331346 (0912)

تزئین جایگاه عروس و داماد

یکی از مهم ترین نکات در عروسی تزئین جایگاه عروس و داماد می باشد که تماما در معرض دید مهمانان بوده و باید زیبایی خاصی داشته باشد تا با هر بار دیدن از زیبایی و موزونی آن کاسته نشود. برای تزئین جایگاه عروس و داماد از مواد مختلفی استفاده می شود که چند نمونه را ذکر می کنیم. در تزئین جایگاه عروس و داماد می توان از گل به صورت ترکیبی مصنوعی و طبیعی و یا مجزا از یکدیگر استفاده کرد. همچنین می توان از انواع پارچه های رنگی که در هماهنگی با دسته گل و رومیزی ها و سایر تزئینات باشد، بهره برد. نورپردازی باید به صورت هماهنگ و متناسب با رنگ های استفاده شده در جایگاه باشد. گاه برای تزئین جایگاه عروس و داماد از ساتن، پارچه ها، مواد رنگی، گل ها به طور ترکیبی برای ارائه ی هر چه زیباتر جایگاه عروس و داماد و به یادماندنی تر ساختن جشن عروسی استفاده می شود.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان