22225506 (021)

2331346 (0912)

تشریفات جایگاه عروس و داماد

تشریفات جایگاه عروس و داماد و تزیین آن از نکات مهم در برگزاری مراسم عروسی است. این قسمت از سالن عروسی در واقع محلی برای استراحت عروس و داماد همچنین مکانی برای برداشت عکس های یادگاری با میهمانان شماست در نتیجه تشریفات جایگاه عروس و داماد و محل قرارگیری آن در سالن عروسی از اهمیت خاصی برخوردار است. تمام میهمانها باید بتوانند به راحتی بتوانند جایگاه عروس و داماد را ببینند. همچنین تشریفات جایگاه عروس و داماد باید به گونه ای باشد که لباس عروس و داماد به خوبی دیده شود. تشریفات جایگاه عروس و داماد زیبا به صورتی است که جلوه عروس و داماد را بیشتر کند و تمرکز جمع را به آنها معطوف کند.

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم

چگونه عکاس انتخاب کنیم


جشنواره پاییزی تشریفات مجالس آنیا

تشریفات مجالس آنیا در جشنواره پاییزی خود با افتخار هدایایی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. تخفیف ۱۰ درصدی ویژه مراسمهای پائیز و زمستان